Çiftet që jetojnë në një marrëdhënie të shëndetshme dhe të maturuar bazuar në respektin dhe lumturinë reciproke, i kanë këto 4 rituale, rregulla të jetës së tyre. Zbuloji edhe ti!

Komunikimi

Një nga praktikat e arta të çifteve të fortë është aftësia për të komunikuar. Nuk ka sekrete mes palëve. Ata flasin për atë që kanë në zemër, pa pasur frikë se do të gjykohen ose vihen nën preison.

Pavarësisht nëse partneri ka bërë diçka të mirë apo të keqe, ata komunikojnë hapur, sepse e dinë që tjetri do të jetë i gatshëm të dëgjojë, të pëvetësojë mesazhin dhe të jetë i gatshëm për ndryshime nëse është e nevojshme, për hir të marrëdhënies. Ky ritual është jetik për forcimin dhe maturimin e një marrëdhënieje.

Qeshin së bashku

Shumë çifte, me kalimin e kohës, e humbasin kapacitetin argëtues. Ata i përfshin një lloj rutine sa ndonjëherë as nuk kalojnë kohë duke folur, duke ndarë momente të bukura e duke qeshur së bashku.

Këto të treja i forcojnë marrëdhëniet, kështu që çiftet e konsoliduara nuk e humbasin kurrë këtë praktikë. Nuk ka rëndësi se sa e vështirë ka qenë një ditë për ta, çiftet e forta gjithmonë gjejnë gëzim brenda gjërave të vogla dhe ndajnë lumturi me njëri-tjetrin, kështu që janë gjithmonë në gjendje t’i kapërcejnë sfidat. Ata dinë si të argëtohen.

Respekt

Një çift i qëndrueshëm ka respekt për tjetrin, e di që secili ka identitet dhe jetë të vetën, kështu që e kupton këtë gjë. Nuk është egoist, di si t’i trajtojë ndjenjat, të drejtat dhe opinionet e tjetrit duke bërë gjithmonë më të mirën për të çuar para marrëdhniet dhe jo mbrapa. Një çift si ky përbëhet nga dy persona që e vlerësojnë respektin si një shtyllë thelbësore për marrëdhënien dhe rrjedhimisht krijojnë një bashkim të shëndetshëm.

Inkurajim

Inkurajimi është një mënyrë e shkëlqyer për të ndërtuar dhe forcuar marrëdhënien tuaj, është diçka që shumë çifte nuk e bëjnë ose me kalimin e kohës nuk e bëjnë më. Ata besojnë se partneri i tyre nuk duhet të inkurajohet dhe e neglizhojnë këtë praktikë e cila është kaq e rëndësishme për bashkëpunimin në çift.