Shumica prej jush me siguri kanë përjetuar të paktën një “déjà vu” në jetën e tyre dhe tashmë, skanimet e para të trurit mbi këtë fenomen shpjegojnë përse. Sipas studiuesit Akira O’Connor, është një shenjë që tregon se truri po kontrollon kujtimet tona.

Sipas këtij studimi, gjithashtu rezulton se truri i personave që përjetojnë “déjà vu”, funksionon siç duhet. Ky fenomen prej vitesh ka qenë një mister për studiuesit, për shkak të natyrës së paparashikueshme dhe shpejtësisë në të cilën ndodh.Për të realizuar këtë studim në Universitetin e St. Andrews në Britani, është përdorur metoda e krijimit të kujtimeve false. Kjo teknikë konsiston në paraqitjen e disa fjalëve të lidhura me njëra-tjetrën si: krevat, jastëk, natë, ëndërr etj., por jo fjalën kyçe që i lidh së bashku: gjumin. Kur personat që i kanë dëgjuar ato, pyeten të nesërmen për këto fjalë, ata mendojnë se kanë dëgjuar edhe fjalën gjumë-një kujtim fals. Në këtë mënyrë, ata përjetonin një “déjà vu”.Shkaqe të tjera pse mund të përjetoni një déjà vu:
1-Jeni i/e re.
Rreth 60, 70% e njerëzve që përjetojnë diçka të tillë janë të rinj. Deja vu-të më të shpeshta njeriu i kalon në periudhën 15-25 vjeç.
2- Jeni të stresuar
Sa më shumë të stresuar të jeni, aq më shumë deja vu mund të përjetoni. Kjo, për shkak të presionit në të cilin truri juaj gjendet në ato momente.
3-Truri juaj po punon!
Siç e thamë,  déjà vu është një provë që tregon sa mrekullisht funksionon truri i njeriut. Pra, asgjë për t’u shqetësuar, është lajm i mirë.