Kur më vjen burri nga stani /
When my man comes from the sheepfold
Boiken Abazi sjellë ciklin e përkthimeve të shkurtra të lirikës së këngës shqiptare (Pogradec-Korçë) / Short translations of lyricism in Albanian folk songs (Pogradec-Korça)
When my man comes from the sheepfold
When my man comes from the sheepfold,
When he comes, when he comes,
When he comes …
Frou-frou-frou my frock unfolds,
Frou-frou-frou, frou-frou-frou, frou-frou-frou.
When my man comes from church mass,
Frou-frou-frou my shirt fluffs.
When my man comes from church mass,
Frou-frou-frou my shirt fluffs.
When my man comes from the fields,
When he comes, when he comes,
When he comes …
My prior call outside he hears,
Call outside, call outside.
When my man comes from the olive ranch,
I take his eyes out with a branch.
When my man comes from the olive ranch,
I take his eyes out with a branch.
When I see my man blind,
When I see, when I see,
when I see …
Oh oh oh my heart pined,
Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh.
When I see my man’s light out,
Full of tears my eyes cloud,
When I see my man’s light out,
Full of tears my eyes cloud,
Poor me, why I say such lies?!
Why I say, why I say, why I say?
Hey now, no, fine are his eyes!
Hey now, no! Hey now, no! Hey now, no!
When my man comes from the sheepfold,
When he comes, when he comes,
When he comes …
Frou-frou-frou my frock unfolds.
Frou-frou-frou, frou-frou-frou, frou-frou-frou.
Lyrics: Lasgush Poradeci
Singer: Tefta Tashko Koço
Year: 1937
***
Kur më vjen burri nga stani
Kur më vjen burri nga stani
Kur më vjen, kur më vjen,
Kur me vjen…
Fu-fu-fu ma bën fustani
Fu-fu-fu, fu-fu-fu, fu-fu-fu
Kur më vjen burri nga kisha
Fuf-fuf-fuf ma bën kemisha.
Kur më vjen burri nga kisha
Fuf-fuf-fuf ma ben kemisha.
Kur më vjen burri nga arat
kur më vjen, kur më vjen?
Dal i bëj një zë përpara,
dal i bëj, dal i bëj.
Kur më vjen burri nga ullinjtë
Marr një shkarpë e i nxjerr sytë,
Kur më vjen burri nga ullinjtë
Marr një shkarpë e i nxjerr sytë,
Kur e shoh burrin të verbër
kur e shoh, kur e shoh, kur e shoh…
Oh, oh, oh ç’më ç’pon në zemër,
oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh
Kur e shoh burrin pa dritë
plot me lot më mbushen sytë,
Kur e shoh burrin pa dritë
plot me lot më mbushen sytë.
Ç’thashë ashtu a unë korba,
Ç’thashë ashtu, ç’thashë ashtu, ç’thashe ashtu …
Jo, moj, jo sytë s’ja nxorra!
Jo, moj, jo! Jo, moj, jo! Jo, moj, jo!
Kur më vjen burri nga stani
Kur më vjen, kur më vjen?
Kur me vjen?
Fu-fu-fu ma bën fustani
Fu-fu-fu, fu-fu-fu, fu-fu-fu
Teksti: Lasgush Poradeci
Kendoi: Tefta Tashko Koço
Viti: 1937