Kategori: Mendime

“𝗙𝗼𝗹 𝘀𝗲𝗿𝗯𝗶𝘀𝗵𝘁 𝗲 𝘁𝘂𝗿𝗾𝗶𝘀𝗵𝘁 𝗾𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗱𝘂𝗸𝗲𝘀𝗵 𝗺𝗲̈ 𝗶 𝗾𝘆𝘁𝗲𝘁𝗲̈𝘁𝗲̈𝗿𝘂𝗮𝗿 𝗲 𝗺𝗮 𝗶 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝘂𝗺, 𝗺𝗼𝘀 𝗳𝗼𝗹 𝘀𝗵𝗾𝗶𝗽 𝘀𝗲𝗹𝗮𝗸”, 𝗺𝗲̈ 𝘁𝗵𝗼𝗻𝗶𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮 𝗱𝗶𝗸𝘂𝗿

Shkruan: Gëzim Mekuli Kombi shqiptar duke jetuar i ndarë (me dhunë) në disa sisteme te ndryshme politike, arsimore e ekonomike,…