Që nga viti 1901, me Çmimim prestigjioz botëror Nobel janë nderuar burra e gra të suksesshme nga të gjitha anët e rruzullit. U nderuan për të arriturat që ndikuan në mirëqenjën e njerëzimit. Fizika, kimia, letërsia, mjekësia dhe angazhimet për paqën janë fushat për të cilat tradicionalisht dhe cdo vjet ndahen cmimet Nobel.

Bazat e këtij çmimi prestigjioz u vendosën në testamentin e njeriut, i cili gjithë jetën e tij ia kishte kushtuar shkencës, zhvillimit dhe mirëqenjes. Pë jetësimin e Çmimit, Alfred Nobel kishte lënë fonde në vlerë prej afro 265 million dollarësh.

Për shumë kë nuk dihet se kush ishte ky person. Sidomos për brezat e rinj.

Alfred Nobel ka shpikur dinamitin dhe është personi që ka të patentuara mbi 355 zbulime e inovacione të ndryshme shkencore. Me profesion, Nobel ishte kimist, përvoja dhe rezultatet e radhitën në mesin e inovatorëve të nivelit botëror. Suedezi Nobel mes tjerash ishte injxhinjer, ndërmarrës e biznismen. Ishte aktivist i palodhshëm që tërë jetën u angazhua për paqen dhe mirëqenjen e secilit.

Që në moshën 17 vjecare Alfred Nobel i fliste 5 gjuhë.

Një është e sigurtë, pas tij ai la shumë gjëra të përjetshme, të cilat për fat të keq nuk janë përdorur gjithmonë në funksion të zhvillimit, si është bie fjala, dinamiti. Sidoqoftë, falë zemërgjerësisë së tij, anekëndë rruzullit janë stimuluar e shpërbyler shkencëtarë të shumtë, për arritjet shkencore e njerëzore. Padyshim, po të ishte gjallë , Alfred Nobel atyre do tu gëzohej shumë.

Nga përmbajtja e testamentit poashtu mund të mësohet shumë për zemërgjerësinë, kujdesin për njeriun dhe misionin që Alfred Nobel i kishte vënë vetëvetës derisa ishte gjallë.

Ai u përkujdes që pas vdekjes së tij një pjesë e pasurisë ti mbetet mesave dhe nipave por edhe të gjithë bashkëpunëtorëve të tij.