Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa në mbledhjen e radhës ka vendosur që t’i refuzojë katër mijë e 639 fletëvotime nga diaspora.

Kjo për shkak se PZAP ka vlerësuar se fletëvotimet e lartpërmendura kanë arritur me vonesë në Kosovë përmes postës pas afatit ligjor, njofton Klan Kosova.

“PZAP në seancën e mbajtur me datë 19.10.2019, ka shqyrtuar ankesat: Anr.375/2019 të paraqitur nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV) me datë 17.10.2019 dhe 376/2019 të paraqitur nga Organizata GERMIN me datë 18.10.2019, me të cilat është kërkuar që të pranohen nga KQZ 4,639 fletëvotimeve të votuesve jashtë Kosovës dhe ka marrë vendim për te hedhur si te palejuara apelet e lartë theksuara”.