Të jetosh në një shtëpi ku energjitë negative nuk janë të pranishme, ndihmojnë shumë në jetën e përditshme. Një ritual i shkëlqyeshëm, i lindur fillimisht në Amerikën e Jugut, është mbajtja e gërshërëve të hapur nën dyshek për të larguar zilinë, ndikimet e liga dhe negative.

Vendosja e një palë gërshërë të hapura nën dyshek përdoret për të larguar energjitë e këqija, të cilat mund të ndikojnë në familje ndërsa ata po flenë, me fjalë të tjera, të një cenueshmërie më të madhe. Gërshëra gjithashtu shërben për të larguartë keqen, dhimbjen. Gjëja më e rëndësishme është që ato janë të hapura kur vendosen nën shtratin tuaj.

Përveç Amerikës së Jugut, edhe në Itali, siç dokumentohet në hulumtime të ndryshme, praktika e gërshërëve të hapura kundër së keqes dhe negativitetit është e pranishme. Në zonën e Salentos, për shembull, ato përdoren jo vetëm nën shtrat, por gjithashtu varur në anët e hyrjeve në shtëpi.

Në këtë mënyrë ju i “prisni rrugën” energjive negative që do të hynin dhe do të shmangni rrezikun që shpifjet të mund të ndotin qetësinë shtëpiake. Pra, ka objekte që marrin një vlerë të veçantë në fushën e traditës, siç është rasti i gërshërëve.