Në të vërtetë, flasim për ndërmarrjen e pabesueshme të inxhinierisë për urën e gjatë 16 kilometra e cila lidh Malmen në Suedi dhe Kopenhagën në Danimarkë, pastaj për tunelin nën det

Vetëm ura është e gjatë tetë kilometra, ndërkaq pos automjeteve, qarkullojnë edhe trenat. Supozohet që urën në ditë e kalojnë 20.000 automjete.

Qeveritë e Danimarkës dhe të Suedisë kanë nënshkruar marrëveshjen në vitin 1991 që të ndërtojnë lidhjen nëpërmjet Oresundit, problem shumëvjeçar i cili i mundonte banorët e të dy qyteteve.

Andaj është vendosur që nga kjo anë në vend të urës të ndërtohet një ishulli nga i cili do të hyhet në tunel dhe kështu do të ketë dobi të shumëfishtë – anijet do të mund normalisht të qarkullojnë, aeroplanët normalisht të ulen dhe të ngrihen.

Tuneli është i gjatë rreth katër kilometra. Ishulli Peberholm është ndërtuar nga materialet e nxjerra nga fundi i detit në mënyrë që në të të vendosej ura, e rrethuar me shkëmbinj të cilët janë nxjerrë në Suedi.

Tani ai është rezervat i pabanuar natyral, i famshëm për bretkosat e gjelbra, ndërkaq ndërtimi tij ka shtuar masën tokësore të Danimarkës për 1,3 milionë metra katrorë.

Ura dhe tuneli lidhin shumicën e lagjeve të Kopenhagës dhe të Malmës, saktësisht 3,5 milionë banorë.