Frutomania është një kompani me përvojë disavjeçare në prodhimin e lëngjeve të kualitetit të lartë, e cila edhe gjatë vitit 2023 ka shënuar progress të madh në disa aspekte.

Disa prej të arriturave të cilat kompania Frutomania ka korrur gjatë vitit 2023 janë si më poshtë:

Frutomania ka arritur të marr certifikimin KOSHER për kualitet të lëndës së parë dhe prodhimit.

Export në Izrael, si dhe të sigurojë kontratë dhe prezencë në Panairin e Shkurtit të vitit 2024 ne Izrael.

Rritje të kapacitetit për grumbullim frutash duke hapur dyert për fermer të vendit, si dhe rritjen e çmimit per blerje frutash duke stimuluar fermeret e vendit  që të punojnë dhe bashkpunojnë me kompanitë vendore.

Progresi i arritur në kompani nuk do të ishte i mundur pa punën e drejtorit Gent Krasniqi, synimi i të cilit është që në vitin 2024 të dyfishoj suksesin e arritur në vitin 2023