Gjykata e lartë e BE-së ka vendosur që zyrat qeveritare në të gjithë bllokun mund t’i ndalojnë punonjësit e tyre të mbajnë simbole të dukshme të besimit fetar.

Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian (GJED) deklaroi të martën se synonte të krijonte një “mjedis administrativ neutral”.

Kjo teorikisht mund të nënkuptojë se shamitë myslimane, turban sikh (shalli indian në kokë), kryqet si varëse ose vathë, byzylykët me fije të kuqe ‘kabala’, madje edhe medaljoni i Shën Kristoforit mund të ndalohet për stafin.

“Një rregull i tillë nuk është diskriminues nëse zbatohet në një mënyrë të përgjithshme dhe pa dallim për të gjithë stafin e asaj administrate dhe kufizohet në atë që është rreptësisht e nevojshme”, shtoi gjykata.

Pas dëgjimit të çështjes, një gjykatë në Liege pyeti gjykatën e lartë nëse ky rregull i rreptë i neutralitetit i vendosur nga komuna ishte në kundërshtim me ligjin e BE-së.

Në një vendim që vlen për zyrat e sektorit publik në të gjithë BE-në, gjykata me qendër në Luksemburg tha se rregulli “mund të konsiderohet si i justifikuar objektivisht nga një qëllim legjitim”.

Por, ai shtoi se çdo shtet anëtar kishte një diferencë diskrecioni dhe një politikë e kundërt që autorizonte veshjen e simboleve fetare gjithashtu do të justifikohej.

Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian ka vendosur në favor të ndalimit të shallave në disa raste që nga hera e parë që vendosi në një çështje në vitin 2017.

Në vitin 2021, ai vendosi që punëdhënësit e sektorit privat mund t’i kufizonin shprehjen e besimeve fetare, politike ose filozofike kur ekzistonte një “nevojë e vërtetë” për të “paraqitur një imazh neutral ndaj klientëve ose për të parandaluar mosmarrëveshjet sociale”.

Organizata Joqeveritare (NGO), Human Rights Watch, tha si përgjigje ndaj vendimit të gjykatës në atë kohë, se “gratë myslimane nuk duhet të detyrohen të zgjedhin midis besimit të tyre dhe punës së tyre”.

Në Francë, një ndalim për mbulimin e fytyrës ka shkaktuar gjoba për gati 600 gra myslimane dhe ka pasur një ndalim të rreptë të shenjave fetare në shkollat shtetërore dhe ndërtesat qeveritare që nga viti 2004.

Femyso, rrjet pan-evropian që përfaqëson më shumë se 30 organizata rinore dhe studentore myslimane, u tha mediave britanike se ky vendim i fundit po cenonte potencialisht lirinë e fesë dhe të shprehjes.