Të dashur qytetarë të Kosovës,

Nga 1 nëntori ka filluar dhënia e qortimeve apo vërejtjeve ndaj ngasësve të veturave që bartin tabela ilegale në territorin e Kosovës, trashëgimi ato e regjimit të Milosheviqit. Deri më sot, numri i qortimeve të dhëna është gjithsej 843. Nuk ka pasur asnjë incident dhe nuk është regjistruar asnjë ankesë. Kështu do të vazhdojmë për tri javë, pra deri më 21 nëntor, atëherë kur fillojnë gjobat ashtu siç parashihet me ligj. Ndërkohë, qytetarët me tabela ilegale KM, PR etj. do të mund t’i konvertojnë ato në legale RKS me lehtësime të mëdha tatimore.

Përfaqësues të Listës Serbe para një jave kanë thënë që do të organizojnë rezistencë të ashpër kundër gjobave. Mirëpo, nuk e pritën 21 nëntorin: Beogradi nisi kërcënimet dhe përgatitjet për destabilizimin e Kosovës. Prandaj, diçka tjetër është në pyetje.
Është e qartë se për çfarë bëhet fjalë: presidenti i Serbisë ka gënjyer dhe ka zhgënjyer amerikanët dhe evropianët; ai shumë shpesh takon dhe koordinohet me ambasadorin rus në Beograd. Serbia duke mos qenë vend demokratik po bëhet vegël e Kremlinit. Po ashtu, duket që ish zëdhënësi i partisë së Milosheviqit, tash ministër i jashtëm i Serbisë, është më i pushtetshëm sesa ish ministri i informatave të Milosheviqit, tash presidenti i Serbisë. Kjo është betejë personale e tyre për pushtet, as për qytetarët dhe as për shtet.

Me marrëveshjen e Kumanovës të 9 qershorit 1999, Serbia ka kapitulluar dhe i ka thënë lamtumirë Kosovës. Nuk ka nevojë të humbim kohë e të vazhdojmë të vonohemi edhe në vitin 2022. Duke e përkrahur Milosheviqin dhe Sheshelin para çerek shekulli e keni lënë Kosovën. Duke e përkrahur Putinin e Lavrovin sot, po e lini Evropën.

I ftoj të gjithë qytetarët serbë në Kosovë, që ta ruajnë qetësinë, paqen dhe sigurinë. Unë nuk jam kryeministër kundër juve, por Beogradi është kundër meje. Unë jam kryeministër që do t’ju shërbej duke respektuar kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e Republikës së Kosovës. Prioritet imi janë luftimi i korrupsionit, pra drejtësia, dhe zhvillimi ekonomik, pra punësimi; barazi e mirëqenie për të gjithë, pa dallim etnie, feje apo prejardhje. Mos i bojkotoni ose braktisni institucionet e Kosovës. Ato na shërbejnë të gjithë neve, çdonjërit prej jush. Mos bini pre e manipulimeve politike dhe lojërave gjeopolitike. Le t’i përmbahemi të gjithë bashkë vlerave demokratike dhe evropiane të sundimit të ligjit, të të drejtave dhe lirive të njeriut e të pakicave, pluralizmit politik.
Të gjitha të mirat dhe ju falemnderit,
Albin Kurti

***
Në gjuhën serbe:

Dragi građani Kosova,
Od 1.novembra počelo je izdavanje opomena prema upravljačima vozila ilegalnih tablica na teritoriji Kosova, tablica koje su nasleđe Miloševićevog režima. Do danas, broj izdatih opomena je 843. Nije bilo nikakvih incidenata i nije registrovana nijedna žalba. Ovako nastavljamo do 21.novembra, kada započinjemo izricanjem novčanih kazni, u skladu sa zakonom. U međuvremenu, građani mogu zameniti ilegalne tablice KM, PR itd. onim službenim RKS, uz velike poreske olakšice.

Predstavnici Srpske liste su pre nedelju dana izjavili da će organizovati oštar otpor protiv novčanih kazni. Ipak, nisu sačekali 21.novembar: Beograd je započeo sa pretnjama i pripremama za destabilizaciju Kosova. Dakle, u pitanju je nešto drugo.

Jasno je o čemu se radi: predsednik Srbije je prevarai i razočarao amerikance i evropljane; on često se sastaje i koordinira sa ruskim ambasadorom u Beogradu. Srbija, ne bivajući demokratka zemlja, postaje oruđe u rukama Kremlja. Isto tako, deluje kao da je glasnogovornik Miloševićeve partije, danas ministar spoljnih poslova Srbije, moćniji od bivšeg Miloševićevog ministra za informisanje, danas predsednika Srbije. Ovo je njihova lična borba za vlast, ne radi se ni o građanima a niti o državnim interesima.

Srbija je kapitulirala i oprostila se od Kosova 9.juna 1999.godine, Kumanovskim sporazumom. Zbog toga, ne trebamo gubiti vreme i nastaviti kasniti i u 2022.godini. Podržavajući Miloševića i Šešelja pre četvrt veka, oprostili ste se od Kosova. Danas, podržavajući Putina i Lavrova oproštate se od Evrope.

Pozivam sve građane srpske nacionalnosti na Kosovu da sačuvaju smirenost, sigurnost i mir. Ja nisam Premijer koji je protiv Vas, već je Beograd protiv mene. Ja sam Premijer koji će Vam biti na usluzi poštujući ustavnost i zakonitost Republike Kosova. Za mene je prioritet borba protiv kriminala i korupcije, dakle pravda, ekonomski razvoj, znači zapošljavanje; jednakost i blagostanje za sve, bez obzira na etničku pripadnost, veru ili poreklo. Nemojte bojkotirati ili napustiti institucije Kosova. One služe svih nas, svakome od vas. Nemojte biti žrtva političkih manipulacija i geopolitičkih igara. Pridržavajmo se svi zajedno demokratskih i evropskih vrednosti vladavine prava, pravima i slobodama pojedinca i manjinskih zajednica, kao i političkog pluralizma.

Zahvaljujem Vam i želim sve najbolje,
Albin Kurti