Mbeçë, more shok, mbeçë /
I stayed yond, my friend, yond

Nga cikli përkthime të shkurtra të lirikës së këngës shqiptare (Ndoshta Skrapar) / Short translations of lyricism in Albanian folk songs (Perhaps “Skrapar”)

I stayed yond, my friend, yond

(A song dedicated to migration in far away lands due to enforced army recruitment for male soldiers)

I stayed yond, my friend, yond,
The Ka’bah Bridge beyond,
To mother, a farewell respond,
Use the black ox for a bond,

If mother asks about me,
Tell her married I now shall be,
If she asks what wife got my best,
Three bullets in the chest,

If she asks what horse I bestrided,
The one where corpse is mounted,
If she asks what in-laws came to feast,
Crows and ravens eating the deceased.

***

Mbeçë, more shokë, mbeçë

(Këngë nizamësh, e largimit/mërgimit të detyruar ushtarak)

Mbeçë, more shokë, mbeçë,
Përtej Urës së Qabesë,
Falëm me shëndet nënesë,
Kàun e zi le ta shesë.

Në pyestë nëna për mua,
I thoni që u martua,
Në pyestë se ç’grua mori,
Tre plumba te kraharori,

Në pyestë se ç’kalë hypi,
Atje tek hypën meiti,
Në pyestë se ç’krushq i vanë,
Sorrat e korbat që e hanë.

/Përktheu dhe përshtati, Boiken Abazi/