1.7 milionë euro për kompensimin e dëmeve në bujqësi
Qeveria Kurti për dëmet në bujqësi të shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore ka ndarë edhe 1.7 milionë euro në 29 komuna.
Vendimi i dytë i Qeverisë Kurti për kompensimin e dëmeve të fatkeqësive natyrore. Deri më tani ka ndarë 3 milionë euro për këtë qëllim.
Ndërkaq përkrahja për fermerët në këtë vit kalendarik ka arritur vlerën mbi 50 milionë euro.