Këshilla për miqtë nga Shaban Murati:

Revolucionet në histori si rregull i kanë bërë gjithmonë të majtët. Për revolucion kanë folur dhe kanë kërkuar revolucion gjithmonë mendimtarë të majtë.
Vetëm në Shqipëri revolucion kërkojnë dhe flasin për revolucion të djathtët. Kjo don të thotë se ose nuk janë të djathtë, ose nuk e kanë mësuar ende se çfarë është revolucioni.