Gjithmonë është menduar se femrat e arrijnë majën e epshit seksual pak më vonë sesa meshkujt.

Por, shanset janë që vajza, ju do ta keni seksin më të mirë të jetës më herët se ç’keni pritur – në fakt, veçse mund ta keni përjetuar atë.

Përderisa hulumtimet e kaluara kanë treguar se libidoja e grave është në maje në vitet e tyre të 30’ta, hulumtimet e reja sugjerojnë se kjo mund të mos jetë e vërtetë.

Të dhënat e reja sugjerojnë se gjysma e femrave kanë zbuluar se dëshira e tyre seksuale ishte më e madhe mes moshës 18 dhe 24 vjeç.

Dhe një në katër prej të anketuarve kishin thënë se seksin më të mirë të jetës e kishin përjetuar mes moshave 18 dhe 20 vjet.

Pra, këto zbulime të reja i sfidojnë hulumtimet e mëhershme të cilat kanë sugjeruar se grave u merr më shumë kohë sesa meshkujve që ta arrijnë majën e epshit seksual!