MËRGATË- NJOFTIM I RI

Nëse nuk e gjeni emrin në listë dërgoni ankesë bashkë me aplikacionin dhe dokumentet qe keni aplikuar në këtë email:
info@pzap-ks.org

Afati për ankesë është sot deri në orën 18:00.