Mbështjellëset e çokolatës gjermane me motive nga Shqipëria e vitit 1900.

 

Deutsche Gartmann Schokolade-Verpackungen mit Motiven über Albanien. Um ca. 1900! Mit bestem Dank fuer die Entdeckung an Samuel Gjetaj.