Një e vërtetë e fshehur historike

Shaban Murati

Rusia, me ndihmën e Anglisë dhe të Francës, është fabrikuesja kryesore e krijimit të shtetit të pavarur të Greqisë në vitet 20’-30’ të shekullit 19-të me gjysmën e territoreve shqiptare dhe me gjysmën e popullsisë shqiptare. Aksioni gjeopolitik i Rusisë u emërtua “revolucion grek” dhe “revolucioni grek” filloi në Odesë të Rusisë, jo në Athinë.

Është e kuptueshme që autorët rusë, grekë, anglezë, etj. synojnë të mbajnë në këmbë mitin e diplomacisë së tyre për “revolucionin grek”. E habitshme është përse historiografia zyrtare e Shqipërisë ka bërë tezë të saj përrallën ruse të “revolucionit grek” dhe nuk e përmend kurrë dhe e fsheh të vërtetën historike se Rusia krijoi shtetin e ri të Greqisë.