Burrat e martuar me sa duket përfitojnë nga bordi për të qenë në një marrëdhënie të përkushtuar.

Natyrisht gratë përfitojnë nga martesa, sepse ato marrin gëzimin e përditshëm për të qenë rreth burrave të tyre dhe privilegjin të shikojnë pamjen e tyre çdo mëngjes.

Por, sipas hulumtimeve nga Credit Angel, nuk është vetëm jeta e gruas e cila është përmirësuar nga martesa.

Burrat e martuar me sa duket përfitojnë nga bordi për të qenë në një marrëdhënie të përkushtuar.

Rroga

Burrat e martuar kanë tendencë për të fituar më shumë.

Në fakt, akademikët në Universitetin e Bielfeldit në Gjermani zbuluan se burrat e martuar fitojnë pothuajse një të tretën më shumë se burrat beqarë.

Në SHBA, Instituti për Studime Familjare gjithashtu gjeti se një person i martuar ka tre herë më shumë pasuri sesa njeriu i pamartuar.

Angel Credi ka përpiluar një sërë projektesh kërkimore për të ndërtuar një pamje të përgjithshme se si martesa duket se ndikon në shëndetin e njerëzve, si dhe financat e tyre.

Jeta

Hulumtimet në Qendrën Mjekësore të Duke University zbuluar se burrat që nuk martohet kanë më shumë gjasa të vdesin më herët se ata që janë martuar dhe kanë një martesë të qëndrueshme dhe të gjatë.

Shëndeti

Burrat e martuar më sa duket kanë një jetë shëndetësore më të mirë.

66 për qind e burrave të martuar kanë më pak të ngjarë të pësojnë një sulm në zemër dhe 64 për qind kanë edhe goditje fatale.

Burrat e martuar gjithashtu kanë më pak gjasa të kenë kancer të avancuar në kohën e diagnozës dhe kanë më shumë gjasa të mbijetojnë kancerin për një periudhë më të gjatë kohore.

Burrat e martuar të lumtur që i nënshtrohen një operacioni të madh, kanë tri herë më shumë gjasa të kryejnë operacioni me suksese sesa ata burra që nuk janë të martuar.