Betimi i Hipokratit është shprehja më e hershme e etikës mjekësore në botën perëndimore, duke vendosur disa parime të etikës mjekësore që mbeten me rëndësi të madhe edhe sot. Teksti është shkruar në një libër nga Hipokrati, fizikant i Greqisë së Lashtë, dhe mbetet ende sot një ndër tekstet më të lexuara të shkruara në Greqinë e Lashtë. Këto përfshijnë parimet e konfidencialitetit mjekësor dhe jo-keqdashjes. Si artikulim i parimeve të caktuara që vazhdojnë të udhëheqin praktikën mjekësore, teksti antik ka shumë vlerë historike dhe simbolike. Betimi, edhe pse mbi një tekst të zhvilluar për botën e sotshme, mbetet ende një rit për çdo mjek të ri në shumë vende të botës.

Disa nga kodet që përmban ky betim janë:

  • Unë do të respektoj studimet shkencore të fituara me vështirësi të atyre mjekëve në hapat e të cilëve unë eci, dhe me kënaqësi do të ndaj njohurit të miat me ata që do të ndjekin.
  • Do të di se në mjekësi, sikurse ka shkencë, ka dhe art, dhe që ngrohtësia, simpatia dhe mirëkuptimi mund të tejkalojnë thikën e kirurgut ose ilaçin e kimistit.
  • Unë do të parandaloj sëmundjen sa herë që mundem, sepse parandalimi është më mirë se kura.

Për çdo mjek, shkelja e betimit të Hipokratit shoqërohet me masa administrative ose penale.

 

Dosti Banushi – SCAN