Pyesni veten: Çfarë lloj përmbajtjeje, është ajo që po lexoni?

Shumë njerëz, mbështeten tek mediat sociale si burimi kryesor i tyre i lajmeve. Duke reflektuar nëse informacioni është lajm, opinion apo humor, kjo mund t’ju ndihmojë në konsolidimin më të mirë dhe të plotë të informacionit në kujtesë.

Ku është botuar?

Të kushtuarit vëmendje se ku publikohet informacioni, është thelbësor për kodimin e burimit të informacionit në kujtesën tuaj. Nëse ajo që po lexoni është një çështje serioze, do të duhet të trajtojë edhe një shumëllojshmëri e gjerë burimesh, prandaj ndjekja e këtij detaji është e rëndësishme.

Kush përfiton?

Duke reflektuar se kush përfiton, nëse ju i besoni një lajmi të caktuar, ndihmon në konsolidimin e burimit të atij informacioni në kujtesë. Gjithashtu mund të na ndihmojë të reflektojmë mbi interesat tona, edhe nëse paragjykimet tona personale janë në lojë.
Disa njerëz, priren të jenë më të ndjeshëm ndaj lajmit të rremë, pasi janë më të prirur të besojnë pretendimet e dobëta. Por, mund të përpiqeni të jeni më reflektues me mendjen tuaj më të hapur, duke i kushtuar vëmendje burimit të informacionit, dhe duke vënë në pikëpyetje njohuritë tona, në rast se nuk jemi në gjendje të kujtojmë kontekstin e kujtimeve tona.