Nga Martin Niemöller.

Kur ata erdhën të merrnin komunistët,
unë nuk thashë asgjë
s’isha komunist.

Kur erdhën të merrnin çifutët,
nuk thashë asgjë
s’isha çifut.

Kur erdhën të merrnin sindikalistët,
s’thashë asgjë
sepse s’isha sindikalist.

Kur erdhën të më merrnin mua,
s’kish mbetur më askush
të thosh për mua së paku një fjalë.