Komisioni për Bujqësi, Pylltari, zhvillim Rural, Mjedis e planifikim hapësinor dhe Infrastrukturëmë ka votuar në parim Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Automjete.

Anëtarët e këtij komisioni me shumicë votash kanë votuar që të kaloj në parim, plotësim ndryshimi i Ligjit për Automjete.

Ky projektligj parasheh heqjen e homologimit si dhe mundësinë e bartjes së pagesës me rastin e ndërrimit të pronësisë.