Qeveria Zaev po i frigohet numrit të shqiptarëve!

Skënder Karaçica
Tash e tetëmbëdhjetë vjet në Maqedoninë e Veriut nuk ka pasur regjistrim të popullsisë.Pas ardhjes në pushtet për të dytën herë,Zoran Zaev dhe qeveria e tij do të organizojë regjistrimin e popullsisë në prill të këtij viti.
Qysh në fillim,qeveria Zaev ka vërë vija zyrtare sesi do të organizohet regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut sipas ligjit në parim që ka ky shtet multinacional.Por,sipas deklaratave zyrtare thuhet se ky shtet ka lejuar dyshtësinë për qytetarët e vet,por me kusht sipas ligjit të tyre,nëse kanë qendrim rezidentë në këtë vend pa u larguar më shumë se një vit jashtë vendit.
Për qyetarët që nuk gjenden më shumë se një vit në Maqedoninë e Veriut,thotë Zoran Zaev,ata nuk do të regjistrohen si rezident por vetëm si numra të statitstikave tona pa ndonjë vlerë ligjore(sic!).
Për regjistrimin e popullsisë dihet tashmë se përqindja e madhe (statistikore) e shqiptarëve gjënden nëpër vendet evropiane dhe në Amerikë,ndonëse për shkak të kushteve të rënda ekonomike dhe të presioneve politike,ata janë larguar nga vendi i tyre për të jetuar e punuar në këto vende të botës.
Për shqiptarët si populli i dytë shumicë,që sipas një vlerësimi në Samitin NATO(Çikago,2012)thuhej se në Maqedoninë e Veriut jetojnë në hapësirën etnike 40% të përberjes etnike shqiptare.Këto të dhëna zyrtare të Aleancës Ushtarake (NATO)partitë politike shqiptare as që u ra në sy ndonjëherë dhe nuk i patën vërë në rend të ditës në ,,programet,,e partive politike shqiptare përmes institucioneve të jetës parlamentare dhe qeveritare në Shkup.Çfarë do të duhej bërë për pozitën kushtetuese të shqiptarëve si shtetformues e jo pakicë kombëtare,që ndër vite pozita e tij ishte e nëpërkëmbur dhe shtresuar me përmasën si popull i rendit të dytë.
Ende pa filluar regjistrimi i popullsisë,Zoran Zaev paraljmëron pakicat kombëtare (shqiptare,bullgare dhe të tjera),por kjo nuk vlen për ,,popullin shumicë maqedonase,,(sic!)sipas Kushtetutës aktuale se,të gjithë ata që nuk janë një vit brenda shtetit,nuk do të regjistrohen si rezidentë të këtij shteti(sic!).Pse kjo nuk vlen për maqednasit,ndonëse edhe ata me shumicë sot gjënden jashtë vendit si diasporë(?).
Po e ritheksojmë për opnionin e gjerë një të dhënë (zyrtare) e pa ndryshuar tash sa vjet në qeveritë në Shkup,që ka bëjë me Entin Republikan të Statistikave sot e kësaj dite nuk ka asnjë ekspert (shqiptar)të punësuar të fushës së statistikave,pos një shoferi (sic!).
në këtë institucion shtetëror të Maqedonisë së Veriut.
Çfarë do të ndodhë me statistikat që kanë të bëjnë me regjistrimin e popullsisë(shqiptare)në këto hapësira etnike,kur duhet se që nga Lufta e Dytë Botërore dhe në të gjitha regjistrimet e kohës,populli shqiptar ka dalur me numrat e statistikave si “pakicë kombëtare”
duke i fshehur numrat nën tovolinat e punës të ekspertëve (vetëm)maqedonas pa asnjë shqiptar në Entin Republikan të Statistikave në Shkup(sic!).
Qysh tash ka synime për frigën shtetërore që numri i regjistrimit të popullsisë në këtë vend të bëhet,duke ruajtur me kujdes që mos të dalë numër më i madh në (përqindje)për popullin shqiptar në Maqedoninë e Veroit,por të mbetën konstant të dhënat ,,statistikore,,për pozitën e “pakicës kombëtare” të shqiptarëve në hapësirën e vet etnike.
Do të ishte mirë që shoqëria civile,institucionet shkencore-universitare,intelektualë,gazetarë dhe vetë diaspora shqiptare nëpër botë,të kërkojnë nga BE-ja dhe Washingtoni,që e drejta e regjistrimit për popullin shqiptar në Maqedoninë e Veriut mos të shkelet përmes ,,ligjeve,,dhe të denigrohet si deri më tash me përqindjet e dyshimta gjithherë kur vijnë të dhënat e regjistrimit të popullisë shqiptare në zyrat e Entit Republikan të Statistikave në Shkup(!).
Diaspora shqiptare nëpër botë duhet të realizojë të drejtën e dyshtetësisë në të gjitha aspektet jetësore dhe të regjistrimit të popullsisë në prill 2021 si rezidentë e jo vetëm si numra të statistikave pa ndonjë vlerë ligjore(sic!).

Çikago,janar të motit 2021