“Përpara se t’i hysh rrugës së hakmarrjes, hap dy varre”, thoshte Konfuci i mençur. Ose: “Nëse mendon për një vit, mbill një farë; nëse mendon për dhjetë vjet, mbill pemë; nëse mendon për 100 vjet, mëso njerëzit.”

Urtësinë mund ta mësojmë me tre mënyra: Së pari, përmes reflektimit, që është më fisnikja; së dyti përmes imitimit, që është më e kollajta; dhe së treti përmes eksperiencës, që është më e hidhura.

Atij që i di të gjithë përgjigjet, me siguri nuk i janë bërë të gjitha pyetjet.

Në një vend të qeverisur mirë, duhet të kesh turp nga varfëria. Në një vend të qeverisur keq, duhet të kesh turp nga pasuria.

Zgjidh një punë që e dashuron, dhe nuk do të të duhet të punosh as edhe një ditë në jetë.

Eshtë e kollajtë të urresh dhe e vështirë të duash. Kështu funksionon e gjithë skema e gjërave. Të gjithë gjërat e mira janë të vështira të arrihen; dhe gjërat e këqia kapen kollaj.

Lavdia jonë më e madhe qëndron jo në të mos rrëzuarit, por në të ngriturit sa herë që rrëzohemi.

Nëse ajo që do të thuash nuk është më mirë se heshtja, atëherë mbaje gojën mbyllur.

Dituria e vërtetë është të dish madhësinë e injorancës tënde.

Ai që lëviz malin, e fillon duke hequr guralecë të vegjël.

Përpara se t’i hysh rrugës së hakmarrjes, hap dy varre.

Të shohësh çfarë është e drejtë dhe të mos e bësh, kjo është poshtërsia më e madhe.

Nëse mendon për një vit, mbill një farë; nëse mendon për dhjetë vjet, mbill pemë; nëse mendon për 100 vjet, mëso njerëzit.

Vullneti për të fituar, dëshira për të patur sukses, nevoja për të arritur potencialin e plotë… këto janë tre çelësat që do të hapin derën drejt përsosmërisë personale.

Heshtja është një mik i mirë, që nuk të tradhëton asnjëherë.

Atë që kërkon njeriu i madh e ka brenda vetes; atë që do, njeriu i vogël e kërkon tek të tjerët.

Ai që bën një pyetje është budalla për një minutë. Ai që nuk e bën pyetjen, është budalla për gjithë jetën.

Jepi një njeriu një tas oriz, dhe do ta ushqesh për një ditë. Mësoji si të rrisë vetë oriz, dhe do t’i shpëtosh jetën.