Qeveria ka vendosur shpalljen për 30 ditë të Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore në mbarë territorin e Republikës. Organi drejtues në këtë situatë pandemie është Komiteti Ndërministror për Emergjencat që funksionoi edhe për tërmetin e 26 nëntorit.

Vendimi lë në fuqi kufizimet e ligjit 15/2016 që vepronte deri më tani e që ka si lëndë bazë epidemitë por zhvendos koordinimin dhe vendimmarrjen në Komitet.

Vendimi parashikon edhe evakuuim popullsie në godina shtetërore që duhen përcaktuar paraprakisht.

Më poshtë detyrimet e shtetasve: