Poezi nga Fernando Pessoa

Përktheu: Faslli Haliti

Të gjitha letrat e dashurisë janë
qesharake.

S’ do ishin letra dashurie po të mos ishin
qesharake.

Edhe unë kam shkruar letra dashurie  në kohën time

Qesharake,
si të tjerët,

Letrat e dashurisë, nëse ka dashuri,
duhet të jenë
qesharake.

Por para së gjithash
vetëm ata që s’kanë shkruar kurrë

letradashurie
janë
qesharakë.

Ndoshta është ende koha që shkruajnë,
pa e kuptuar dhe vetë,
letra dashurie
qesharake.

E vërteta është se sot
qesharake

janëkujtimete mia
për  këtoletra

(Të gjitha fjalët rrëshqitëse,
si të gjithandjenjatdaktilike,
janë të natyrshme
qesharake)