Popullsia e Serbisë është tkurrur me 700 000 që nga viti 2011. Censusi i realizuar nga Byroja e Statistikave ka evidentuar një rënie të ndjeshme të popullsisë që në vitin 2011 regjistronte 7.2 milionë rezidentë.

Shifra është shqetësuese dhe vjen në sintoni me prirjen demografike në Ballkanin Perëndimor. OKB parashikon që popullsia serbe në vitin 2050 të arrijë në 5 milionë, ndërkohë që Serbia hyn te një ndër pesë vendet me popullsinë më të plakur në Europë. 1 200 000 banorë janë mbi 65 vjeç dhe rënia vjetore është rreth 30 mijë banor