Larg smartfonët dhe tabletët nga duart e fëmijëve tanë të vegjël! Sinjalizimi, edhe pse i mbështetur nga një studim shkencor prestigjioz, erdhi në dhjetor 2018 nga Akademia Amerikane e Pediatrisë, e cila tregoi sesi përdorimi i telefonave celular, tabletëve, por edhe thjesht pajisjeve elektronike me ekrane të ndezura nuk rekomandohen për rritjen e fëmijëve tanë. Më mirë lodra të thjeshta dhe kreative, të cilat stimulojnë imagjinatën dhe zhvillimin e tyre njohës.

Raporti i publikuar nga AAP përqendrohet mbi të gjitha në këshilla për prindërit se çfarë lloj lodrash duhet t’u dhurojnë ose t’u japin fëmijëve nga lindja deri në moshën shkollore. Këshillat e ekspertëve të pediatrisë janë pikërisht këto:

“Lodrat kanë evoluar me kalimin e viteve dhe reklamat mund t’u japin prindërve përshtypjen se lodrat me një platformë” virtuale “ose dixhitale janë më arsimore […] Hulumtimi na tregon se lodrat më të mira nuk janë ato me dritë verbuese ose të shtrenjta ose që vijnë me një app për t’i përdorur”.

Cilat janë lodrat më të mira që stimulojnë krijimtarinë e fëmijës dhe gjithashtu marrëdhëniet e tyre me mjedisin dhe njerëzit përreth tyre? Sipas pediatërve amerikanë, “Lodrat më të mira janë ato që përfshijnë prindërit dhe fëmijët të luajnë, të pretendojnë sikur apo dhe të ndërveprojnë së bashku […] Ju nuk merrni të njëjtën kënaqësi nga një tabletë apo një ekran. Dhe kur fëmijët luajnë me prindërit e tyre, këtu ndodh magjia e vërtetë, pavarësisht nëse ata janë duke u lodhur me personazhet e lodrave apo tullat apo enigmat së bashku”.

Shkurt, fëmijët mund të luajnë me tulla dhe puzzle për të zhvilluar aftësitë e tyre motorike, zhvillimin gjuhësor dhe njohës, vetëdijen hapësinore dhe aftësitë e para matematikore. Dhe kështu, të dashur prindër që jeni duke na lexuar, mos lejoni që fëmijët tuaj të vegjël të marrin telefona inteligjentë ose tableta ose ndonjë gjë që është dixhitale që nga mosha e hershme; stimulojeni kureshtjen e tyre me lodra apo lojëra edukative ose “sociale” … ato do të përfitojnë në të ardhmen!