Sipas Kombeve të Bashkuara, popullsia e Tokës do të arrijë në 11 miliardë njerëz në fund të shekullit, por studime të tjera tregojnë më pak. Ja çfarë dimë për demografinë globale.

Të kuptuarit se si dhe sa do të rritet (ose zvogëlohet) popullsia e planetit tonë, siç është e lehtë të imagjinohet, është një sfidë themelore nga pikëpamja ekonomike, shkencore, sociale dhe shëndetësore. Objektivi i deklaruar, për të huazuar një term nga astrobiologjia, është mbajtja e popullsisë në të ashtuquajturën zonë Goldilocks, një numër optimal në të cilin ne nuk jemi as shumë (me të gjitha rreziqet e lidhura: shterimi i burimeve, ndotja më e madhe, problemet e ushqimit dhe kështu me radhë) as shumë pak.

Një temë aq e rëndësishme saqë Nature i kushtoi asaj një speciale të gjatë këtë javë, në të cilën tregohen skenarët dhe parashikimet aktuale për të ardhmen. Të cilat në fakt janë mjaft të mjegullta. Për dekada, parashikimet më të besueshme (në fakt pothuajse të vetmet) mbi demografinë kanë qenë ato të zhvilluara nga Kombet e Bashkuara, dhe në veçanti nga një grup relativisht i vogël kërkuesish me ekspertizë në modelimin demografik brenda agjencisë.

Sipas vlerësimeve të fundit të këtyre shkencëtarëve, popullsia e botës do të arrijë një pllajë prej 10.9 miliardë njerëz deri në fund të shekullit. Vitet e fundit, megjithatë, ka pasur parashikime të tjera që janë publikuar, nga grupe të tjera shkencëtarësh, të cilët kanë rishikuar uljen e rritjes së popullsisë të hipotezuar nga Kombet e Bashkuara. Çështja është se vlerësimi se si, kur, ku dhe sa shpejt do të ndryshojë popullsia e botës është gjithçka, por jo e thjeshtë, veçanërisht në planin afatgjatë.

Pse vlerësimet janë kaq të ndryshme?

Meqenëse të gjithë shkencëtarët filluan nga të njëjtat kushte fillestare, ndryshimi në parashikimet duhet të jetë qartë në vlerësimin se si variablat demografike do të ndryshojnë me kalimin e kohës, veçanërisht shkalla e pjellorisë. Ekspertët e OKB -së ndajnë mënyrat në të cilat pjelloria tenton të ngadalësohet, të bjerë dhe përfundimisht të rimëkëmbet në faza të ndryshme, dhe kanë përdorur seritë historike të normave të pjellorisë të secilit komb në vitet e fundit për të renditur të njëjtat kombe në një nga këto faza., Duke prodhuar kështu mbi 100 mijë “evolucionet” e mundshme të pjellorisë së ardhshme. Në këtë pikë, ata llogaritën mesataren e këtyre parashikimeve dhe e paraqitën atë si skenarin më të mundshëm.

Në vend që të shikonte të dhënat, Iiasa mblodhi një grup prej 200 studiuesish, përfshirë ekonomistë, demografë dhe sociologë, dhe i bëri ata të punojnë së bashku për të parashikuar normat e pjellorisë të secilit komb në 2030 dhe 2050, bazuar në atë që ata mendonin se do të ishte suksesi i faktorët social, shëndetësor dhe ekonomik. Disa nga këto vlerësime treguan ndryshueshmëri të madhe: parashikimet e normave të pjellorisë në Indi, për shembull, shkonin nga 1.5 në 2.5 në 2030 dhe nga 1.1 në 2.5 në 2050. Normat e pjellorisë së Iiasa, e llogaritur në këtë mënyrë, janë shumë më të ulëta se ato të Kombeve të Bashkuara.

Më në fund, Ihme bëri diçka akoma ndryshe. Në vend që të bazonte modelin e saj në normat e pjellorisë, ajo shikoi një variabël tjetër, të ashtuquajturën pjellori të plotë të grupit 50-vjeçar (CC50), i cili numëron numrin e fëmijëve që çdo grua kishte para se të mbushte 50 vjeç. Ky është një variabël paksa i ndryshëm nga norma e pjellorisë sepse është më pak e ndjeshme ndaj moshës në të cilën secila grua lind dhe nuk vuan nga i njëjti “efekt kthimi” i shkallës së pjellorisë.

Nxitësit kryesorë të CC50 janë niveli i arsimimit dhe kënaqësia në kërkesën për kontraceptivë: në fakt, këta janë faktorët që shkencëtarët kanë marrë parasysh për të bërë vlerësimet e tyre. E cila shkaktoi, ndër të tjera, disa vetulla të ngritura. “Ka disa çështje problematike në këto parashikime,” komentoi për shembull Stuart Gietel-Basen, demograf në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë në Hong Kong dhe bashkautor i një studimi, aktualisht në parapublikim, i cili nxjerr në pah “mospërputhjet, diferencat dhe tendencat e brendshme”. jologjike dhe të pabesueshme ”në vlerësimet e IHME. Mesa duket nuk ka paqe mes demografëve. (Wired)

Edel Strazimiri