Qeveria e Kosovës pas shkarkimit të bordit të Infrakosit, shkarkoi sot edhe Bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes Trepça.

Drejtorët e shkarkuar janë ata që përfaqësojnë Qeverinë e Republikës së Kosovës në ndërmarrjen Trepça.