Ndikimi i drejtpërdrejtë klimatik i bllokimit të koronavirusit ka ulur parashikimet e temperaturës 2050 me 0,01C, kanë zbuluar Kombet e Bashkuara.

Një rikuperim i gjelbër ekonomik nga pandemia mund të bëjë megjithatë një ndryshim thelbësor, sipas raportit vjetor të hendekut të emisioneve të Programit të Mjedisit të KB (Unep), duke ulur potencialisht emetimet e gazeve serë me 25% gjatë dekadës së ardhshme dhe duke e vendosur botën në takimin e qëllimit të marrëveshjes së Parisit për të mbajtur temperaturat brenda 2C të niveleve para-industriale.

Muajt e rrugëve të zbrazëta, qielli i zbrazët dhe aktiviteti i ngadaltë ekonomik ulën shkarkimet globale të gazit serrë të këtij viti me rreth 7%, rënia më e mprehtë vjetore e regjistruar ndonjëherë.

Por rënia e përkohshme thjesht ngadalësoi akumulimin e karbonit në atmosferë, duke e lënë botën në kurs për më shumë se 3.2C ngrohje deri në fund të këtij shekulli, edhe nëse vendet zbatojnë angazhimet e tyre ekzistuese sipas Marrëveshjes së Parisit.

Burimi: The Guardian