Enti Shtetëror i Statistikave në Maqedoni sot ka shpallur rezultatet e regjistrimit të popullsisë, amvisërive dhe ekonomive familjare.

Sipas rezultateve, nga popullsia e përgjithshme në Maqedoninë e Veriut, 54.21% janë deklaruar maqedonas, 29.52% shqiptarë, 3.98% turq, 2.34% rom, 0.44% vlleh, 1.18% serb dhe të tjerë.

Janë regjistruar gjithsej 2. 097 319 persona.

Rezident: 1. 836 713

Jo rezident: 260 606

Nga numri i përgjithshëm i qytetarëve të regjistruar:

54, 21 për qind maqedonas

29.52 për qind shqiptarë

3.98 për qind turq

2, 34 për qind rom

1.18 për qind serb

0.87 për qind boshnjak

0.44 për qind vlleh

Nga numri rezident:

Maqedonas 58.44%

Shqiptarë 24.30 %

Turq 3.86 %

Romë 2.53%

Vlleh 0.47 %

Serb 1.3%

Boshnjak 0.87 %

Nga numri jo-rezident

Maqedonas 24.45%

Shqiptarë 66.36 %

Turq 4.79%

Romë 1.02%

Vlleh 0,19%

Serb 0.35%

Boshnjak 0.81 %

Drejtori i ESHS-së Apostoll Simovski, në fjalimin e tij tha se me sukses është zbatuar regjistrimi i popullsisë.

“Ekipi i regjistruesve tregoi se mund dhe dijmë të kryejmë operacione profesionale. Nëse regjistrimet e mëparshme janë dashur vite, dhe më shumë njerëz, këtë herë kemi tejkaluar të gjitha parashikimet”, tha Simovski.

Ndërsa zv.drejtori i ESHS-së Ilmi Selami, tha se është bërë punë e madhe me procesin e regjistrimit, duke pasur parasysh pengesat që kanë hasur. Ai gjithashtu ta se është bërë punë e shkëlqyer me regjistrimin e diasporës.