SINDIKATA E PAVARUR E RTK-SË

 

Sindikata e Pavarur e RTK-së ka dorëzuar sot në Insppektoriatin e Punës padinë lidhur me shkeljen e Kontratës Kolektive nga drejtori gjeneral dhe Bordi i RK-së, gjatë procedimit të konkursit për pozitat e drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të njësive në RTK.

Të bashkangjitur gjeni ankesën e SPRTK-së.